top of page

Oedeemfysiotherapie

Anker oedeenfysiotherapie
Oedeemfysiotherapie

 

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of van gassen. Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

Wat is lymfe en wat houdt het lymfestelsel in?

Net als de bloedbaan waarin bloed circuleert, heeft het lichaam een lymfstelsel waar lymfe doorheen stroomt. Het lymfstelsel ziet er vergelijkbaar uit met het stelsel van de bloedsomloop. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfstelsel alleen een afvoerend systeem. Lymfe bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als bloedplasma maar heeft een hogere concentratie eiwitten. Als lichaamsarbeid wordt geleverd, neemt de concentratie eiwitten in het weefsel verder toe.

Wat zijn lymfknopen en lymfklieren?

Op het kruispunt van grote lymfvaten bevinden zich lymfknopen. De lymfknopen liggen dichtbij organen en worden ook wel klieren genoemd. De klieren filteren de lymfe en halen er lichaamsvreemde stoffen uit (bacteriën, kankercellen, celresten, etc.). Deze lichaamsvreemde stoffen komen in de bloedbaan terecht doordat het lymfestelsel en de bloedbaan met elkaar in contact staan. Via de bloedbaan worden de lichaamsvreemde stoffen uitgescheiden door het lichaam. In de lymfklieren worden witte bloedcellen gemaakt die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem van het lichaam.

Wat is oedeem (zwelling)?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Vormen van oedeem die behandeld kunnen worden door een oedeemtherapeut

Lymfoedeem

Lymfoedeem ontstaat als er te weinig vocht uit het weefsel wordt afgevoerd, dit kan komen door een verminderde afvoercapaciteit van het lymfesysteem of een te grote aanvoer van vocht, het lymfesysteem kan dan de aanvoer niet aan. Er zijn twee soorten lymfoedeem:
– Primair lymfoedeem: als er een afwijking in het lymfesysteem is die al bij de geboorte aanwezig is.
– Secundair lymfoedeem: als het lymfesysteem door een andere oorzaak is beschadigd, bijvoorbeeld door een trauma, (borst)operatie, kanker of bestraling.

Veneus oedeem

Dit ontstaat doordat er een te hoge druk ontstaat in het veneuze gedeelte van de bloedsomloop. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld spataderen of een te hoge bloeddruk.

Lipoedeem

Deze ophoping van vet en vocht in het weefsel is aangeboren. Door de aanwezigheid van vet wordt de afvoer van vocht door het lymfestelsel belemmerd. Lipoedeem is een aangeboren aandoening.

Wat doet een oedeemtherapeut?

Bij een eerste bezoek zal er een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarna samen met u een behandelplan zal worden opgesteld.

De behandeling zal tot doel hebben de functie van het lymfestelsel te verbeteren en het oedeem te laten afnemen of te laten verdwijnen (afhankelijk van de onderliggende oorzaak). Tijdens de behandeling maakt de oedeemtherapeut gebruik van specifieke technieken:

  1. Manuele lymfedrainage: een massagemethode die de functie van het lymfesysteem op een adequate wijze ondersteunt en optimaliseert;

  2. Oedeemhandgreep: Handgrepen om forse zwelling te verplaatsen naar plaatsen waar het makkelijke af wordt gevoerd;

  3. Fibrosehandgreep: Een techniek om o.a. littekens soepeler te krijgen;

  4. Compressieverband of zwachtelen: de tegendruk van het verband of zwachtels heeft het tegen gaan van uittreden van vocht als hoofddoel en ondersteunt de afvoer van lymfe. Een ander gunstig effect is dat de spierpomp beter werkt. Na afloop van de behandeling kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten, die overdag gedragen wordt;

  5. Oefentherapie: Beweging stimuleert de lymfvaten, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd. Hiervoor zijn gerichte specifieke oefeningen nodig;

  6. Ademhalingstechnieken: het aanleren van bepaalde ademhalingstechnieken om de afvoer van lymfe te ondersteunen;

  7. Lymfetaping, tape techniek om het litteken los te maken of het lymfe vocht naar een bepaalde richting te sturen.  

  8. Het geven van adviezen omtrent huidhygiëne en lichamelijke belasting
Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u terecht bij Jorina Jansen.

Bel 015-2140828 of mail naar jorina@fysiotherapie-mcd.nl

Oedeemfysiotherapie Delft
bottom of page